DeathTrip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kr.

Konkurransen er åpen for alle studieretninger da vi ønsker variasjon og bredde i det elevene produserer. Erfaringsmessig har vi sett at prosjektet passer for elever på Medier- og Kommunikasjon da det enkelt kan implementeres i lærerplanen for denne linjen.

DeathTrip har som hensikt å forebygge ruskjøring blant ungdom ved at de selv blir bevisste sine holdninger i til dette tema ved å jobbe med konkurransen. Samtidig som bruk av elevenes holdningskampanjer skaper bevissthet og synliggjøring av ruskjøring som trafikksikkerhetsproblem.

Hvert år blir de beste kampanjene brukt. Ut i fra hva vi ser som mest forebyggende og hva vi har av midler brukes de som materiell for undervisningsopplegg til trafikalt grunnkurs, undervisning/kurs på fritidsklubber, og i ulike kanaler som web/sosiale medier, TV, kino, reklame på bussholdeplasser og lignende.

Ansvarlige for prosjektet er MA – rusfri trafikk og livsstil og MA-Ungdom Prosjektet er sponset av Helsedirektoratet, Stiftelsen SAFF og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.


Konkurransens fire faser:

1. KickOff

Vi kommer til alle påmeldte skoler ved oppstarten av deres prosjektperiode. KickOff varer ca. en dobbel skoletime hvor vi informerer om temaet ruskjøring og om konkurransen.

2. Prosjektgjennomføring

Etter KickOff er det opp til hver enkelt skole å velge hvordan og hvor mye man ønsker å jobbe med konkurransen. Elevene velger selv hvilket format de ønsker å bruke (film, video, reklame, sang, dans, tablå, plakater etc). Kampanjen skal på best mulig måte presenterer problemstillinger rundt promillekjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres.

3. Innsending av bidrag

Frist for innsending av bidrag er 1. april. Hver skole kan levere opp til fire bidrag og innsendingen skjer via post til MA-Ungdom, Pb 752 sentrum, 0106 Oslo eller elektronisk til post@deathtrip.no. Les Retningslinjer for bidrag, som også blir sendt til alle kontaktpersoner hos deltakende skoler.

Death Trip logo (pdf). For andre format, og MA-Ungdom/MA- logo ta kontakt på post@deathtrip.no.

4. Finalen

Av alle de innsendte bidragene vil en utvelgelseskomite velge ut de 10 beste bidragene som går til finalen. Finalen finner sted i Oslo i starten av mai. For hvert finalebidrag dekker DeathTrip reise og opphold for en lærer og fire elever.

Juryen kårer vinnere basert på følgende prinsipper:

Den gruppe som best har satt seg inn i, og forstått, ruskjøring som et trafikksikkerhetsproblem.
Den gruppe som har foreslått de mest anvendbare og nytenkende virkemidler/tiltak for å hindre ruskjøring.
Den gruppe som har vist det beste bidraget ut ifra målsetningen om å påvirke andre ungdommers holdning til det å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Premiene bli fordelt slik:

1. plass: 30.000 kr
2. plass: 15.000 kr
3. plass: 5.000 kr

 

Se bidragene fra alle finalen